Digital El-Tjänst

 Team EnElektriker presenterar:

Appen EnElektriker Digital El-tjänst nu äntligen i drift.

Välkomnar gamla som nya kunder, ladda ner appen-registrera er idag på App Store, Google Play, ni har då säkerställt enelektriker digital el-tjänst när och var ni vill.   

Mer information om EnElektriker digital el-eltjänst.


Jämförelse El-Service i Nutid-Dåtid och Framtid, hur ser ert behov ut?


Största skillnaden och fördelar ser vi ligger i tillgängligheten och valmöjligheten för er som anläggningsansvarig, flexibiliteten i avtalad tjänst efter valt behov, och självklart prisskillnad. Enkelt-tydligt och funktionellt, och framförallt en högre trygghet, behovet styr ansvar och kostnad, Enelektriker.se erbjuder att uppfylla ert behov inom el-service och –eller anläggaransvar oberoende om ni väljer vår digitala modell, eller på traditionellt vis. Hur som är vår proaktiva modell, en vad vi tycker hållbar och transparent lösning nu tillgänglig för er. Ett knapptryck ifrån EnElektriker.se för omedelbar eller inplanerad åtgärd.


EnElektriker.se Digital El-tjänst. // El-Tjänster över webben.


 • Ladda ner Appen EnElektriker.se för att proaktiv säkerställa vissa funktioner innan skarpt behov/nyttjande fungerar för er som ny eller befintlig kund.
 • Tillgänglighetsförsäkran, upp till 24/7-365 dagar per år.
 • Kostnadseffektivt mot våra ordinarie priser vid service-drift & underhålls ärenden.
 • Flexibelt, tryggt för er som anläggningsansvarig
 • Access till våra övriga digitala tjänster inom fastighetsrelaterade uppdrag.


EnElektriker.se Installation  //   El-tjänster på traditionellt vis.


 • El-Tjänster som vi alltid gjort.
 • Bra på alla sätt, med den största skillnaden mot tillgänglighet och pris, om man som kund väljer ett traditionellt el-service uppdrag. Som vi självklart också i fortsättningen erbjuder, eller varför inte en kombination av det bästa från två världar.
 • EnElektriker.se säkerställer ert intresse, ert behov och förutsättningar avgör vilken tjänst vi rekommenderar för just ert unika behov inom Entreprenad-Service-Drift & Underhåll. Fråga oss vi är bra på El.

Bakgrund till vår digitala el-tjänst.  Ansvar-kompetens-kontroll


Affärssystemet Digital Eltjänst är byggt av elektriker för elektriker, service på er anläggning till en ny dimension. Ansvar-Kompetens-Kontroll. 
Som ni säkert redan känner till så innehåller de flesta byggnader en elanläggning? Det är den som är innehavare och eller har rådighet som är ansvarig för att elen i byggnaden är säker och används på rätt sätt.
Innehavaren och eller den som har rådighet är den som äger, eller har nyttjanderätten, för en bostad eller fastighet, samt styrelser i till exempel bostadsrättsföreningar m,m. Till elanläggningen hör all fast installerad el materiel som elledningar och vägguttag samt de fast anslutna elektriska apparaterna som benämns som el-anläggning i en byggnad. Ansvaret finns reglerat i Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:3.

Ni kanske redan är väl insatt i den lag som träde i laga kraft 20170701 och vet vad som krävs, vi som el-installatörer har anammat nya regelverket för att kunna precisera en kompletterande, enkel och funktionell produkt till er som vill säkerställa just ert ansvar med att uppfylla lagar och regelverk, och samtidigt skapa ett hållbart mervärde på er fastighet med ett proaktivt drift & underhållsavtal med EnElektriker.se för just er trygghet, en extremt kostnadseffektiv tjänst (kostar från 0:- att ansluta sig till vår el-tjänst över webben innan behovet uppstår.) Vid skarpt nyttjandet av vår el-tjänst över webben för er som användare av Appen EnElektriker är kostnaden minimal jämfört med våra ordinära servicebesök / vilket vi självklart även i fortsättningen erbjuder vid behov.
Säkerställ vår el-verksamheten på Elsäkerhetsverket (hållbar källinformation för er trygghet)


Visste ni att EnElektriker behöver minst sju års utbildning innan man når auktorisation och kan kalla sig el-installatör. Lägg därtill alla praxis regelverk och lagar, vidareutbildningar, uppdatering av nya produkter m.m. som på ett eller annat sätt skall uppfyllas med det ansvar som krävs för att överhuvudtaget kunna genomföra en elinstallation/El-service uppdrag, enligt praxis lagar och regelverk. Vi kan inte allt, men EnElektriker.se garanterar att alla anslutna El-installatörer i EnElektriker.se innehar bred erfarenhet samt är verifierade och säkerställda enligt våra och elsäkerhetsverkets krav på kvalitetssäkrade tjänster från ord till handling, ”Till En Ny Dimension”.
EnElektriker.se erbjuder er som registrerad användare av EnElektriker Appen en hållbar lösning för ert anläggningsansvar.
Från 20170701 gäller nya lagar och regelverk gällande el-installationer och anläggningsansvar, den stora skillnaden kan beskrivas med Ansvar-Kompetens-Kontroll. , det är dels vårt ansvar som auktoriserat el-installationsverksamhet att vi tillsammans med er som är anläggningsansvarig  skall nå säkra anläggningar. Vem är anläggningsansvarig för er anläggning!


Varför ni skall bli användare av EnElektriker Appen och använda vår digitala El-Tjänst!


 • För att ta del av vår unika EL-Tjänst över webben.
 • Vara förberedd, innan behovet uppstår av EnElektriker.se
 • Tillgänglighetsförsäkran när det verkligen behövs.
 • Kostar inget att vara förberedd.
 • Flexibelt, kostnadseffektivt mot ert behov vid nyttjande i skarpt läge. 
 • Kvalitetssäkrade El-installatörer med funktionell erfarenhet till er tjänst när behovet uppstår.
 • Ett knapptryck från omedelbar hjälp.
 • Trygghet för anläggningsansvarig
 • Transparent affärsmodell som håller vad den lovar.
 • Ett hållbart alternativ/komplement vid ert behov av el-tjänster.
 • Hållbara mervärden för er fastighet även vid digital el-tjänst.
 • Möjlighet till att utnyttja fler fastighets relaterade tjänster och produkter.
 • Ansvar-kompetens-Kontroll


Vårt löfte 100% kundnöjdhet!


Hur vi uppfyller vad lovar!

 • Lovar inget vi inte kan uppfylla.
 • Tydlighet i vad som krävs för att uppfylla er önskade funktion och design i tid-kostnad samt omfattning.
 • Hållbar kommunikation innan-under och efter varje ärende vi engagerar oss i.
 • Transparenta och flexibla.