Organisation

Vi håller vad vi lovar!


Enkelheten är storheten, vad -varför och hur är första steget mot hållbara utfall. Fokus på det som vi kan påverka, förhålla oss till det vi inte kan påverka.Vad är ert projekt och effektmål!


Code of conduct

Våra allmäna principer

Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. LGG affärsmodell bygger på tillit-engagemang-nyskapande och delaktighet. "Till-En-Ny-Dimension"

Kvalitet ska genomsyra allt vi gör och kopplas mot vår hållbarhetsplan. Det vi kan påverka för ett bättre samhälle förändrar inte världen men vi kan påverka våra val med att kvalitetssäkra det vi råder över.  

 

V4B

Value for Business

Customer-Society-Internal.  Vi skall alltid säkerställa mervärdet från ord till handling med en tydlig koppling till slutprodukt.

 

Relationer till medarbetare, Kollegor, Partner

Vi vill göra skillnad med en hållbar modell! Enkel och tydlig som säkerställer medarbetarens intressen.

Förankra varje medarbetares inre drivkraft med den yttre målbilden. Tydlig koppling till den enskildes delaktighet skapar långsiktiga och hållbara mervärden. Vi skall lära av varandra, leda vår egen och lagets utveckling för en gemensam framgång.

Förhållningssätt på marknaden

Enkelt-Tydligt med en transparent affärsmodell. Se affärsnyttan med att sätta människan i centrum som skapar hållbarhet i längden. Back to Basic.

LGG skall göra skillnad med att leda innovativ kvalitetsutveckling ”Till en ny dimension”. Kvalitet är inte bestående utan behöver alltid uppdateras, alltid ligga i framkant med innovativa lösningar för en ständig utveckling. LGG member skall bli bäst på att leda och leverera funktionell kvalitetsutveckling. Vi håller vad vi lovar hela vägen från ord till handling. Enkla repetitiva utbildningsmetodiker i våra processer pågår ständig, alla involverade intressenter skall ha en tydlighet i sin unika leverans.

 

Hållbarhetsplan

Hållbarhetsarbetet i Member of lgg grundar sig i de 17 globala hållbarhetsmålen med de 169 tillhörande delmålen. Hållbarhetsplanen, innehållande kvalitets-, arbetsmiljö-, miljö- och CSR-plan ska utarbetas i linje med dessa mål och innehålla tydliga mål för lgg verksamheter.


Hur vi uppfyller vad vi lovar!

Identifiering-Strukturering-Värdering-Uppföljning i planprocessen på projekt och verksamhetsnivå.

1.Policy

2.Mål

3.Delmål

4.Handlingsplan

5.Kontrollplaner

6.Checklistor-Egenkontroller

7.Uppföljning-Erfarenhetsåterföring, repetera om och om igen tills målbilden är uppfylld.

EnElektriker.se

säkerställer ert intresse!

Member of LGG

VISION

Member of LGG skall göra skillnad med att leda innovativ  kvalitetsutveckling "till en ny dimension". Bli bäst på att leda och leverera funktionell kvalitetsutveckling, hållbar affärsnytta med en transparent affärsmodell som håller vad den lovar.  

MISSION

Förankra varje individs inre drivkraft med den yttre målbilden i de projekt vi får möjlighet att medverka i. Tydlig koppling  till den enskildes emotionella delaktighet skapar hållbar affärsnytta. 

Verksamhetsansvariga EnElektriker.se

Kundtjänst - Support

Member of LGG

010-20 705 65

info@enelektriker.se

Sälj - Marknad

Member of LGG

010-20 705 65

info@enelektriker.se

Ekonomi - Avtal

Member of LGG

010-20 705 65

info@enelektriker.se