top of page

Till en ny dimension

Verksamheten LGG EnElektriker AB ingår i organisationen Member of LGG. Vår erfarenhet blir er trygghet, tydligt enkelt och funktionellt. Fråga oss hur vi skulle kunna vara behjälpliga i att säkerställa just ert intresse med våra tjänsteleveranser. Vi håller vad vi lovar med en transparent affärsmodell som vi vet gör skillnad.

V4B

Value for Business. Customer-Society-Internal. Vi skall alltid säkerställa mervärdet från ord till handling med en tydlig koppling till slutprodukt.

Våra allmäna principer

Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. LGG affärsmodell bygger på tillit-engagemang-nyskapande och delaktighet. ”Till-En-Ny-Dimension”. Kvalitet ska genomsyra allt vi gör och kopplas mot vår hållbarhetsplan. Det vi kan påverka för ett bättre samhälle förändrar inte världen, men vi kan påverka våra val med att kvalitetssäkra det vi råder över.

Hållbarhetsplan

Hållbarhetsarbetet i Member of lgg grundar sig i de 17 globala hållbarhetsmålen med de 169 tillhörande delmålen. Hållbarhetsplanen, innehållande kvalitets-, arbetsmiljö-, miljö- och CSR-plan ska utarbetas i linje med dessa mål och innehålla tydliga mål för lgg verksamheter.

Förhållningssätt på marknaden

Enkelt-Tydligt med en transparent affärsmodell. Se affärsnyttan med att sätta människan i centrum som skapar hållbarhet i längden. Back to Basic. LGG skall göra skillnad med att leda innovativ kvalitetsutveckling ”Till en ny dimension”. Kvalitet är inte bestående utan behöver alltid uppdateras, alltid ligga i framkant med innovativa lösningar för en ständig utveckling. LGG member skall bli bäst på att leda och leverera funktionell kvalitetsutveckling. Vi håller vad vi lovar hela vägen från ord till handling. Enkla repetitiva utbildningsmetodiker i våra processer pågår ständig, alla involverade intressenter skall ha en tydlighet i sin unika leverans.

Relationer till medarbetare, Kollegor, Partner

Vi vill göra skillnad med en hållbar modell! Enkelt och tydligt som säkerställer interna och externa intressen i våra projekt. Förankra varje individs inre drivkraft med den yttre målbilden. Tydlig koppling till den enskildes delaktighet skapar långsiktiga och hållbara mervärden. Vi skall lära av varandra, leda vår egen och lagets utveckling för en gemensam framgång.

Vår affärsmodell skapar hållbar affärsnytta!

Verksamheten LGG EnElektriker AB ingår i organisationen Member of LGG. Vår erfarenhet blir er trygghet, tydligt enkelt och funktionellt. Fråga oss hur vi skulle kunna vara behjälpliga i att säkerställa just ert intresse med våra tjänsteleveranser. Vi håller vad vi lovar med en transparent affärsmodell som vi vet gör skillnad.

Mission

Förankra varje individs inre drivkraft med den yttre målbilden i de projekt vi får möjlighet att medverka i. Tydlig koppling till den enskildes emotionella delaktighet skapar hållbar affärsnytta.

Vision

Member of LGG skall göra skillnad med att leda innovativ kvalitetsutveckling ”till en ny dimension”. Bli bäst på att leda och leverera funktionell kvalitetsutveckling, hållbar affärsnytta med en transparent affärsmodell som håller vad den lovar.

No available programs
bottom of page