top of page
pexels-jan-van-bizar-16427010.jpg

TJÄNSTER

Från idé till driftsöverlämning! Verksamheten Enelektriker har som målbild att alltid uppfylla 100% nöjdkundgaranti i de ärenden vi åtar oss.
 

Fråga oss, vi är bra på el.
Tillsammans kopplar vi rätt från start.

Projektering

- Projektledning

- Installationsledning

- Installationssamordning

- Besiktning

Installation

- Lågspänning

- Högspänning

- Fiber/telekom

- Solcellsanläggningar

- Laddstationer

- Belysning/kraft/styr

Service-Drift & Underhåll

- Jouravtal 24/7 - 365

- SLA.

- Anläggningsansvar

Kontakta oss för spänning

bottom of page